מתגלגל ברחובות

במסגרת שבוע האיור בתל אביב, התערוכה מוצגת במגדל שלום

מתגלגל ברחובות

מתגלגל ברחובות

Aviva Even Zohar - אביבה אבן זהר