יונה הנביא – אדם בורח מגורלו

iona2

iona

Aviva Even Zohar - אביבה אבן זהר